Enfamiliehuse Entreprise Om HHM

Job

Ledige stillinger

Hos HHM har vi konstant fokus på at tiltrække, fastholde og udvikle de bedste medarbejdere.

Læs om vores arbejdsmiljø og arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljø

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne i HHM er vigtigt.  Derfor valgte HHM, som det eneste byggefirma, der opfører enfamiliehuse, for 10 år siden at blive arbejdsmiljøcertificeret.

Det betyder, at vi arbejder systematisk med at minimere risikoen for arbejdsulykker og bygger huse, der er opført under forsvarlige arbejdsforhold. Det har stor betydning for vores kunder og i høj grad for vores medarbejdere.

Som arbejdsmiljøcertificeret virksomhed, bliver vi hvert år efterprøvet af et uvildigt certificeringsbureau.

Det er vigtigt for os, at ingen medarbejdere kommer til skade. Derfor arbejder vi målrettet med at tage ved lære af de tæt-på-hændelser, der bliver indrapporteret fra byggepladserne. Vi informerer alle medarbejdere gennem vores HHM-APP, så alle er klar over, hvad der sker i virksomheden, og hvad de skal gøre for at undgå arbejdsskader.

Vi gennemfører kontrolrunder – mønsterrunder – på byggepladserne for at sikre at arbejdsmiljøloven bliver overholdt, og for at sikre at medarbejderne får et sikkert arbejdsmiljø.

Det psykiske arbejdsmiljø er lige så vigtigt som det fysiske. Derfor gennemfører vi årligt trivselsundersøgelser blandt alle medarbejdere i HHM. Medarbejderne bliver inddraget i arbejdet med resultaterne, både de gode der skal fastholdes, og de områder hvor der er behov for forbedringer.

Arbejdsmiljø handler om ansvar, og ansvar er et fælles anliggende, der starter med, at man tager ansvar for sig selv – og hinanden.

Tænk med hjertet og brug hovedet

HHM’s arbejdsmiljøpolitik

Alle medarbejdere i HHM er forpligtiget til at overholde gældende arbejdsmiljølovgivning samt andre bestemmelser på arbejdsmiljøområdet, der er vedtaget i virksomheden.

Ledelsen går forrest med åben dialog samt økonomisk og ressourcemæssig opbakning til arbejdsmiljøarbejdet – og politikken.

HHM forpligter sig til at sikre en løbende forbedring af arbejdsmiljøet i virksomheden herunder forebyggelsesarbejdet.

Formål
HHM’s arbejdsmiljøpolitik er at sikre:
• At ingen medarbejdere kommer til skade eller pådrager sig arbejdsbetingede lidelser.
• At motivere medarbejderne til at tage ansvar for sig selv og andre gennem et positivt engagement i arbejdsmiljøarbejdet.
• At medarbejderne bruger deres ret og pligt til at sige fra, hvis regler og politikker ikke efterleves.
• At integrere arbejdsmiljø på alle niveauer i HHM A/S som en naturlig del af driften.
• At ledelsen til en hver tid giver sin fulde opbakning til arbejdsmiljøpolitikken.
• At ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen ved evaluering ajourfører arbejdsmiljøpolitikken om nødvendigt.