fb
Enfamiliehuse Entreprise Råhus og Anlæg Om HHM Karriere

HHM’s miljøpolitik

HomeOm HHMHHM’s miljøpolitik

HHM’s miljøpolitik

HHM og alle medarbejdere i HHM er forpligtiget til at overholde gældende miljølovgivning samt andre bestemmelser og tiltag på miljøområdet, der er vedtaget i virksomheden.
Ledelsen går forrest med åben dialog samt strategisk, økonomisk og ressourcemæssig opbakning til miljøarbejdet og -politikken.
HHM forpligtiger sig til at overholde miljøbeskyttelsesloven og dermed beskytte miljøet, forebygge forurening og til at sikre en løbende forbedring af miljøindsatsen i virksomheden herunder forebyggelsesarbejdet.

Formål

HHM’s miljøpolitik er at sikre:

  • At HHM arbejder aktivt på at reducere egne væsentlige miljøpåvirkninger.
  • At HHM’s CO2-reduktioner og andre miljøtiltag er offentlige, reelle og gennemsigtige.
  • At arbejde proaktivt med de professionelle bygherrer og deres bæredygtighedsagenda.
  • At sikre bæredygtige valgmuligheder i materialevalgsfasen i Enfamiliehuse.
  • At motivere ledere og medarbejdere til at tage vare på det omgivende miljø.
  • At ledelsen løbende ajourfører miljøpolitikken, så den afspejler HHM’s væsentligste miljøpåvirkninger.