fb
Enfamiliehuse Entreprise Råhus og Anlæg Om HHM Karriere

Experimentarium – Borede fundamenter

Entrepriseform

Underentreprise

Kunde

HME A/S

Volume

350 stk. Ø800-1200 mm borede pæle

Ingeniør

Orbicon A/S

Experimentarium – Borede fundamenter

Experimentarium ved Tuborg Havn genåbnede igen i januar 2017. Experimentarium har været gennem en gennemgribende renovering og udvidelse, som har fordoblet udstillingsarealet til 11.500 m2 fordelt på fire udstillingsetager. Renoveringsarbejdet er støttet af blandt andet donationer fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Knud Højgaards Fond og Trygfonden.

HHM Fundering har virket som underentreprenør for HME A/S. I løbet af projektet har HHM Fundering udført borede punktfundamenter for nye betonkonstruktioner i alt 350 stk. brøndfundamenter af varierende dimensioner fra Ø800-Ø1200 mm.

Ligeledes er der udført rammede minipæle Ø219 mm for nye konstruktioner placeret i det oprindelige Experimentarium, i alt er der rammet 950 stk. minipæle.