fb
Enfamiliehuse Entreprise Råhus og Anlæg Om HHM Karriere

Trongården - nyt boligområde i Kgs. Lyngby

Byggeperiode: 2019/05 - 2022/09

Entrepriseform

Totalentreprise

Bygherre

ALFA Development A/S

Areal

23.643

Entreprisesum

364 MIO. KR.

Arkitekt

Arkitema Architects, Århus

Ingeniør

ABC Rådgivende Ingeniører, Ingeniørfirmaet SORI

Byggeperiode

2019/05 - 2022/09

Bæredygtighed

BR18

Trongården – nyt boligområde i Kgs. Lyngby

På Trongården i Kgs. Lyngby er vi ved at opføre et svanemærket byggeri med i alt 187 boliger i tæt-lav-bebyggelse. Etape 1 på 114 boliger er allerede færdig og afleveret og beboerne flyttet ind, mens etape 2 på de sidste 73 boliger er i fuld gang.

Etape 1 består af 47 rækkehuse fordelt på fem etplans- og 42 toplanshuse, hvoraf otte har tagterrasse. Derudover er der etageboligerne med 67 lejligheder.

Etape 2 består af 73 boliger – 20 etplansrækkehuse og 53 toplansrækkehuse, hvoraf 22 har egen tagterrasse.

Etplansboligerne er udført i ét plan med gasbetonvægge som de bærende elementer, mens taget er etableret af flade tagkassetter med varmttagsopbygning.

Ettageboligerne er på henholdsvis to og tre etager og udført i letbetonelementer med huldæk. Tagene på to-tre-plansboligerne er traditionelle varme tage med beton-huldæk.

Alle facaderne er skalmurede med forskellige udtryk i form af mønstermurværk og relieffer.

Da byggeriet er beliggende tæt på Lyngby-motorvejen, er dele af projektet udført med “Russervinduer”, lyddæmpende vinduer, samt støjskærme i terrænet, så der bliver skabt et brugbart bolig- og udendørsområde. Adgangstrapper og værn mv. er udført i stål, og på tagene og i terrænet er terrasserne opført i hårdttræ-brædder.

På arealerne mellem bygningerne er der etableret LAR-bede med enggræs og beplanting, som giver et livligt og ‘vildt’ udtryk.

Byggeriet på Trongården bliver opført i overensstemmelse med kravene til Svanemærkede byggerier. Det har sat høje krav til anvendelsen af materialer, håndtering af affald, KS og lignende.

Byggemodningen af grundarealet har omfattet regulering af eksisterende terræn med indbygning af sandpuder. Derudover er alle installationer i terræn fra kloak, vand og fjernvarme til fiber, el osv blevet etableret.

Alle projekter