Enfamiliehuse Entreprise Råhus og Anlæg Om HHM Karriere

Psykiatrisk Center Ballerup

Byggeperiode: 2015/05 - 2016/04

Entrepriseform

Hovedentreprise

Bygherre

Region Hovedstadens Psykiatri

Areal

1.550

Entreprisesum

31 MIO. KR.

Arkitekt

Alex Poulsen Arkitekter, Marianne Levinsen Landskab ApS

Ingeniør

Niras A/S

Byggeperiode

2015/05 - 2016/04

Psykiatrisk Center Ballerup

En ny bygning (Bygning 15) der indeholder 16 skærmede sengestuer, administration og en aktivitetshal.

Byggeriet er projekteret som en retvinklet trekant, hvor to af siderne er 50 kvadratmeter.

Alle tre sider er opført i betonelementer i ét plan med dækelementer som tag. Byggeriet er skalmuret og bærer tagpap (varmttagsløsning).

I midten er der et stort gårdrum med glasfacader ind mod den indvendige gang, der går hele vejen rundt i bygningen.

To af siderne huser skærmede sengestuer for psykiatriske patienter mens den tredje rummer fællesområde og administration.

I den ene af trekantens spidser er placeret en aktivitetshal på 300 kvadratmeter. Salen er opført som stålkonstruktion med træelementer.

Alle projekter