fb
Enfamiliehuse Entreprise Råhus og Anlæg Om HHM Karriere

Baltorpvej - fra erhvervsbygning til boliger

Byggeperiode: 18/2022 - 22/2024

Entrepriseform

Totalentreprise

Bygherre

Ejendomsselskabet Baltorpvej ApS (Fast Ejendom)

Areal

10.000

Entreprisesum

132 MIO. KR.

Arkitekt

Danielsen Architecture

Ingeniør

OBH Rådgivende Ingeniører

Byggeperiode

18/2022 - 22/2024

Bæredygtighed

A2018

Baltorpvej – fra erhvervsbygning til boliger

På Baltorpvej er vi ved at renovere og ombygge en 10.000 kvm gammel erhvervsbygning. Byggeriet bliver opført efter kravene til DGNB sølv.

Der bliver skabt 96 nye boliger, hvoraf otte af dem kommer til at ligge i en ny mellembygning, der forbinder de to eksisterende. De øvrige 88 boliger er fordelt på to eksisterende bygninger.

Den eksisterende bygning består af sandwich-facader med et bærende søjle-bjælkesystem i midten af huset. De eksisterende trappekerner bliver revet ned, og de eksisterende facader bliver tilpasset til nye døre og vinduesåbninger med dertil hørende, afstivende stålkonstruktioner.

Der bliver opført syv nye trappetårne med funktion som trappeopgange. De bliver koblet på den gamle bygning, så der bliver adgang til boligerne.

I kælderen kommer forsyningsdelen til at ligge med nye forsyninger, og der bliver  opbevaring og cykelparkering

Der bliver efterisoleret udenpå de gamle, eksisterende sandwichfacader, der herefter bliver pudset i en hvid nuance.

Indgangen bliver fra nordsiden af bygningen via trappehusene, som udføres med ståltrapper og stålreposer.

Mod syd kommer der altaner på alle boligerne.

Væggene i huset bliver bygget op som en blanding af gipsvægge og in situ-betonvægge i lejlighedsskel.

Samtlige interne vægge i boligerne bliver lavet af en blanding af gasbeton og gips alt afhængig af væggens funktion.

Ventilationsanlæggene bliver udført som centrale anlæg, der placeres på taget af bygningerne.

Derudover kommer der helt nye udendørsarealer med legeplads, affaldssystemer og asfaltbelagte veje.

Når huset står færdigt vil flere af de eksisterende konstruktioner fremstå som synlig beton, så man får en varieret blanding af nyt og gammel og dermed kan se en del af bygningernes historie.

Alle projekter