fb
Enfamiliehuse Entreprise Råhus og Anlæg Om HHM Karriere

Baltorpvej - fra erhvervsbygning til boliger

Byggeperiode: 18/2022 - 22/2024

Entrepriseform

Totalentreprise

Bygherre

Ejendomsselskabet Baltorpvej ApS (Fast Ejendom)

Areal

10.000

Entreprisesum

170 MIO. KR.

Arkitekt

Danielsen Architecture

Ingeniør

OBH Rådgivende Ingeniører

Byggeperiode

18/2022 - 22/2024

Bæredygtighed

A2018

Baltorpvej – fra erhvervsbygning til boliger

På Baltorpvej har vi renoveret og ombygget en 10.000 kvm gammel erhvervsbygning med kontorer til boliger efter kravene til DGNB Sølv.

Projektet består af 96 nye boliger. Otte af dem ligger i en ny mellembygning, der forbinder de to eksisterende bygninger, hvor de øvrige 88 boliger er fordelt.

De eksisterende bygninger består af sandwich-facader med et bærende søjle-bjælkesystem i midten af huset. De eksisterende trappekerner er revet ned, og de eksisterende facader er tilpasset til nye døre og vinduesåbninger med dertil hørende, afstivende stålkonstruktioner.

I forbindelse med byggeriet er der opført syv nye trappetårne med funktion som trappeopgange, og de er blevet koblet på den gamle bygning, så der er adgang til boligerne.

I kælderen er forsyningsdelen placeret med nye forsyninger samt opbevaring og cykelparkering

De gamle, eksisterende sandwichfacader er blevet efterisoleret og herefter pudset hvidt.

Der er indgang fra nordsiden af bygningen via trappehusene, som er udført med ståltrapper og stålreposer.

På den modsatte side, mod syd, er der altaner på alle boligerne.

Væggene i huset er bygget op som en blanding af gipsvægge og in situ-betonvægge i lejlighedsskel.

Samtlige interne vægge i boligerne er lavet af en blanding af gasbeton og gips alt afhængig af væggens funktion.

Ventilationsanlæggene er udført som centrale anlæg, der er placeret på taget af bygningerne.

Derudover er der etableret helt nye udendørsarealer med legeplads, affaldssystemer og asfaltbelagte veje.

I det færdige byggeri står flere af de eksisterende konstruktioner med synlig beton, så man får en varieret blanding af nyt og gammel og dermed fortsat kan se en del af bygningernes historie.

Alle projekter