fb
Enfamiliehuse Entreprise Råhus og Anlæg Om HHM Karriere

Børnehuset på Bank Mikkelsens Vej

Byggeperiode: 2017 - 2019

Entrepriseform

Hovedentreprise

Bygherre

Gentofte Kommune, Gentofte Ejendomme

Areal

3.500

Entreprisesum

60 mio. kr.

Arkitekt

Tegnestuen Vandkunsten A/S

Ingeniør

Wissenberg A/S

Byggeperiode

2017 - 2019

Bæredygtighed

Lavenergiklasse 2015

Børnehuset på Bank Mikkelsens Vej

Børnehuset består af en ny vinkelbygning i to etager – Børnehuset Troldemosen og Lundø – samt to renoverede bygninger fra 1892.

HHM har deltaget i projektet i et tidligt samarbejde mellem byggeriets parter. På den måde har det været muligt i fællesskab at finde de løsninger, der passede bedst til projektet.

Det nye samlede børnehus består af en ny vinkelbygning i to etager – Børnehuset Troldemosen og Lundø – samt to renoverede bygninger fra 1892, Slottet, i to etager og en sidebygning i tre etager og kælder. De to eksisterende bygninger er blevet forbundet af en ny mellembygning. Med den nye tilbygning fremstår stedet som en firlænget gård.

Den nybyggede del er på i alt 2.700 kvm, inklusive mellembygningen på ca. 300 kvm, mens ombygning og renovering af de to eksisterende bygninger er på små 800 m².

Den nye vinkelbygning fremstår hvidpudset, så det passer til den hvidmalede facade på de gamle bygninger. Tilsammen danner alle bygningerne et fælles gårdanlæg.

Selve vinkelbygningen rummer en række forskellige botilbud til handicappede, døgnpladser til børn samt dag- og aktivitetstilbud:

Lundø, et aflastningshjem for børn og unge under 18 år, og Troldemosen, en børnehave for børn mellem 0 og 7 år. Fælles for begge er, at brugerne har betydelige udfordringer mht deres fysiske og psykiske funktionsevner.

Den nyopførte mellembygning forbinder det ombyggede og renoverede “Slot” og dens “sidebygning” fra 1892.

Slottet og sidebygningen er primært renoveret indvendigt. Her er rumfordelingen blevet ændret lidt. Der er bygget en lift i sidebygningen, dørene er blevet skiftet, der er kommet nye gulve, og der er blevet pudset og malet og alt el- og ventilationsanlæg er blevet udskiftet.

Alle projekter