fb
Enfamiliehuse Entreprise Råhus og Anlæg Om HHM Karriere

Seniorbofællesskabet Laanshøj - 19 seniorboliger og fælleshus

Byggeperiode: 2018/11 - 2020/04

Entrepriseform

Totalentreprise

Bygherre

HHM A/S

Areal

2.000

Entreprisesum

26.8 mio. kr.

Arkitekt

Triarc Arkitekter og HHM A/S

Ingeniør

Dines Jørgensen & co.

Byggeperiode

2018/11 - 2020/04

Bæredygtighed

2015

Seniorbofællesskabet Laanshøj – 19 seniorboliger og fælleshus

For seniorbofællesskabet Laanshøj opfører HHM 19 individuelle seniorboliger og et fælleshus i det naturskønne område overfor den gamle Flyvestation Værløse. Boligerne er fordelt på fem blokke, der bliver opført med en bagmur i porebeton og skalmur i en meters højde, resten bliver udført med en træbeklædning. Selve tagbelægningen bliver i naturskifer.

Rækkehuse både til par og enlige:
Rækkehusene er fordelt på fem blokke og alle med indgang mod fælleshuset i midten. Blokkene har varierende størrelser med tre til fem boliger i hver, og i tre af blokkene er der en forskydning i bygningen, for at tage højde for de naturlige niveauforskelle på grunden. Boligerne er udformede, så de passer til både par og enlige. Derudover får hver bolig et lille udhus, og der bliver etableret parkeringspladser til beboerne.

HHM har sammen med sine rådgivere udviklet seniorboligerne, så de er tilpasset målgruppen: Boligerne bliver udført så de tager højde for, hvor beboerne er nu, og hvad der potentielt kan ske af ændringer i en beboers liv over de næste mange år. Det involverer bl.a. praktiske hensyn såsom at holde boligen i ét plan, uden dørtrin og niveauforskelle og med bredere døre, så også gangbesværede eller kørestolsbrugere kan bo der.

Alle projekter