Enfamiliehuse Entreprise Råhus og Anlæg Om HHM Karriere

49 almene lejligheder i Bellakvarteret

Byggeperiode: 2016/11 - 2018/08

Entrepriseform

Totalentreprise

Bygherre

Foreningen Socialt Boligbyggeri (FSB) v. BC Hospitality Group A/S, Center Boulevard 5, 2300 København S

Areal

5.690

Entreprisesum

56 mio. kr.

Arkitekt

AI arkitekter og ingeniører

Ingeniør

AI arkitekter og ingeniører

Byggeperiode

2016 - 2018

Bæredygtighed

2020

49 almene lejligheder i Bellakvarteret

HHM har som totalentreprenør projekteret byggeriet af Skyttehusene II i tre til seks etager med 49 almene boliger.

I HHM er det en del af vores mission, at have en særlig omtanke for kvalitet i boligen, så livskvaliteten maksimeres for beboerne. På Skyttehusene var der i høj grad fokus på boligernes gode kvalitet. Dvs. gode materialer og komponenter, der holder i mange år, har et minimum af vedligehold og som sikrer sunde boliger for beboerne.

Projektering og opførelse af 49 lejligheder. Byggeriet varierer i højden mellem tre og seks etager og boligerne bliver opført som almene boliger fordelt på 5.400 kvadratmeter samt 290 kvadratmeter kælder.

Selve bygningskroppen er inddelt i tre forskellige enheder, der har hver sin murstenstype og farve. Vinklingen af bebyggelsen er organiseret omkring et intimt gårdrum og er sammensat af bygninger i tre, fem, fem-en-halv og seks etager.

Projektet er indrettet med etageboliger/lejligheder og organiseret med i alt fire opgange. Alle lejligheder i byggeriet er enten gennemlyste eller tosidigt belyste. Byggeriet er traditionelt opbygget med murede facader.

På sagen her blev der også gjort nye praktiske erfaringer med at arbejde på meget små byggepladser i tæt bebyggede områder, hvor begrænsninger, hensyn og samarbejde med mange interessenter er vigtige elementer på sagen.
I samarbejde med bygherre er der foretaget ammunitionsrydning samt oprensning af forurenet jord i forbindelse med klargøringen af byggefeltet.

Alle projekter