fb
Enfamiliehuse Entreprise Råhus og Anlæg Om HHM Karriere

Ny samlingssal til Birkerød Gymnasium

Byggeperiode: 2015/01 - 2015/12

Entrepriseform

Hovedentreprise

Bygherre

Birkerød Gymnasium HF, IB & Kostskole

Areal

1.243

Entreprisesum

21 MIO. KR.

Arkitekt

Møllen Arkitekter ApS

Ingeniør

Aksel V. Jensen Rådgivende Ingeniører a/s

Byggeperiode

2015/01 - 2015/12

Ny samlingssal til Birkerød Gymnasium

Opførelse af ny samlingssal i to plan på en uddannelsesinstitution i fuld drift deriblandt eksamensperioder, hvor særlige hensyn og aftaler om dette blev løst, hvilket også omfattede logistiske hensyn, da adgangsvejene til byggepladsen var de samme som elever, personale og andre gæster benyttede. Fleksible aftaler blev indgået om udførelsen af arbejdet, så byggestøj i dagtimerne blev tilrettelagt hensigtsmæssigt ud fra uddannelses¬institutionens arrangementer.

Bygningen er blevet forbundet med de eksisterende og tilstødende bygninger på gymnasiet. Fra den eksisterende bygning er der en gennemgang til og fra den nye bygning.

Den primære samlingssal er et storrum i midten med dobbelt etagehøjde med ovenlys. Her er der plads til 1.500 personer. Her er der ind mod den eksisterende bygning en amfi-trappe, med funktion som en tribune. Herfra kan gymnasieeleverne overvære diverse koncerter eller andre arrangementer på den lille scene midt for trappen. Der er plads til yderligere tilskuere på henholdsvis balkonen på 1. sal samt på gulvet mellem amfi-trappen og scenen.

Tilbygningen rummer desuden tre grupperum, et IT-bibliotek, en lille café, tre klasseværelser og et aktivitetsstrøg med kantineudlevering og diverse elevorienteringer. Fra begge etager er der store vinduespartier ud til det fri, og fra stueplan er der adgang fra alle rum til det omkringliggende haveareal.

Alle projekter