fb
Enfamiliehuse Entreprise Råhus og Anlæg Om HHM Karriere

Morelhaven - boligrenovering

Byggeperiode: 2019/08 - 2020/06

Entrepriseform

Hovedentreprise

Bygherre

Boligselskabet Danske Funktionærers Boligselskab

Areal

3.098

Entreprisesum

24 mio. kr.

Arkitekt

JJW Arkitekter A/S

Ingeniør

EKJ Rådgivende ingeniører A/S

Byggeperiode

2019/08 - 2020/06

Morelhaven – boligrenovering

Renovering og sammenlægning af 41 boliger til 39 med udskiftning af tag og badeværelser samt renovering og ombygning af et fælleshus.

Morelhaven er fra 1982 og består af otte boligblokke med i alt 41 boliger, der er blevet til 39. Bebyggelsen er en tæt-lav bebyggelse, bestående af rækkehuse i en eller to etager, der er placeret omkring en grønning i midten. Fire blokke indeholder 16 boliger i to plan, to blokke indeholder otte boliger i ét plan og to blokke indeholder ni boliger i ét plan samt otte boliger på 1. sal. Herudover er der et fælleshus.

Tagrenovering og badeværelsesmodernisering
Projektet Morelhaven omfatter tagrenovering af alle otte boligblokke samt fæl-leshuset. På blokkene er der med små undtagelser blevet skiftet tag, undertag, etableret tilstrækkelig ventilation og installeret nye ventilationsanlæg.

Nogle af boligerne har været beboet under renoveringen, mens andre har krævet en genhusning af beboerne. Genhusningen blev primært tildelt de beboere, der også skulle have moderniseret deres badeværelser, og hvor boligen skulle gøres til en tilgængelighedsbolig. I alt har beboerne i 15 boliger skulle genhuses, mens deres boliger blev moderniseret.

En del af opgaven omfattede også en sammenlægning af otte boliger til seks – fire boliger i to blokke på 1. sal – med nye køkkener og badeværelser. Samtidig blev de eksisterende boliger i stueetagen omdannet til tilgængelighedsboliger også med nye køkkener og badeværelser. I disse tilfælde blev beboerne i lejlighederne genhuset i hele renoveringsperioden.

I fælleshuset er et eksisterende vaskeri blevet til et nyt køkken. Det eksisterende køkken er nedlagt og der er skabt passage mellem fællesrummet og det nye køkken. Samtidig er et tidligere kontor blevet omdannet til et gæsteværelse.

Genhusning og beboerhåndtering på Morelhaven
Det har været blandt HHM’s opgaver at stå for beboerhåndteringen sammen med rådgiver. Interessenterne på Morelhaven er et meget typisk udsnit af beboerskaren i almindnyttige boliger. Her er både børnefamilier og enlige samt en del ældre og psykisk svage beboere.

Med udgangspunkt i beboersammensætningen blev vores strategi at tage kontakten til beboerne enkeltvis og gennemgå processerne på et for-registreringsmøde, så den enkelte beboer kunne føle sig tryg.

Vi inviterede til et beboermøde inden byggeriet gik i gang. Her var rådgiver, bygherre, beboerne og HHM samlet til en dialog omkring processen. Det gav beboerne mulighed for tidligt at få besvaret de første og umiddelbare spørgsmål. Herefter giv vi i tænkeboks om logistikken.

I forbindelse med renoveringen satte HHM toiletvogne op med hver sit toilet til beboerne, og opstillede et midlertidigt vaskeri, så de kunne få deres dagligdag til at fungere. På opstartsmødet kunne vi hurtigt blive enige om, at boligerne med flest ældre og svagelige skulle placeres i tidsplanen, så de undgik at skulle ud i den opsatte badevogn på årets koldeste måneder.

Mange af beboerne havde særlige behov, der er blevet tilgodeset i det omfang det var muligt.

Det har været ekstremt vigtigt for bygherre, at tidsplanen blev overholdt, da mange beboere skulle tilbage i deres ny-renoverede boliger, mens de midlertidige boliger skulle genudlejes. Dette har naturligvis været et vigtigt område, da tomgangsboliger betyder merudgifter og er en stor økonomisk post for et boligselskab.

Beboerarbejdet har foregået i tæt samarbejde med boligselskabets drift, genhusning og bygherres rådgiver. Rådgiver har siddet to dage om ugen sammen med byggeledelsen, og vi har derved kunne håndtere evt. problemer meget hurtigt og effektivt, ligesom det har givet en fælles forståelse for vigtigheden af beboernes tryghed og fremgangen i renoveringen. Og der har på sagen været rigtig mange interessenter, der har haft daglig kontakt med byggeledelsen i forbindelse med deres bekymringer og spørgsmål ved renoveringen af deres badeværelser og taget.

CORONA: Midt i vores renovering har vi stået overfor en uventet situation med nedlukning af DK pga. Covid-19.

Det krævede, at vi lynhurtigt fik skabt nogle sikkerhedsrammer for både beboere og håndværkere. I løbet af ganske få timer havde vi håndsprit stående ved indgangen til boligerne og sat skilte op samt et akutnummer, hvis beboerne viste symptomer eller var kronisk syge. På den måde sikrede vi både os selv og beboerne, så vi kunne fortsætte.

 

Alle projekter