fb
Enfamiliehuse Entreprise Råhus og Anlæg Om HHM Karriere

Hellerupvej 49 - fra erhverv til lækre boliger

Byggeperiode: 2016/10 - 2017/11

Entrepriseform

Totalentreprise

Bygherre

PFA Ejendomme A/S

Areal

6.000

Entreprisesum

52 MIO. KR.

Arkitekt

Danielsen Architecture A/S

Ingeniør

WSP (Orbicon A/S)

Byggeperiode

2016/10 - 2017/11

Hellerupvej 49 – fra erhverv til lækre boliger

5.000 kvm bolig og 1.000 kvm kælder ombygget fra erhverv til 35 boliger med altan: Alt indvendigt er blevet renoveret. Dertil kommer nyetablerede elevatorer og trappetårne.

Hellerupvej 49 er en ejendom fra 1995, der de første 20 år har huset Egmont- koncernen.

Bygningen er på fire etager og udført i rød mursten med diagonalt skiffertag, og består af to længer der ligger vinkelret på hinanden. Disse er samlet omkring et indgangsparti med glas fra gulv til loft samt hovedtrappe og kvadrupel-højt rum til kip.

Etagearealet er 5.000 kvm plus 1.000 kvm kælder og blev omdannet til 35 boliger. 11 af boligerne får p-plads mens alle får kælderrum. Loftet er forbeholdt teknikken. Der er desuden kommet helt nyt tag på bygningen. Der var beboerkontakt i forbindelse med indflytningen, der foregik over et halvt år.

Opgaven bestod overordnet af en:
• Totalnedrivning af eksisterende kontorer inkl. alt teknik, herunder totalrydning af loftsrum tætpakket med ventilation, røggasudsugning, køl mm.
• Fundering under kælderdæk og opmuring af fire elevator- og trappetårne i fundablokke samt sikring og skæring af langdæk etagevis.
• Etablering af 10 kvm, store altaner båret på bærejern og fastgjort til dækkene på de enkelte etager.
• Montering af nye glaspartier i fire etager i det oprindelige indgangsparti.
• Etablering af udgangspartier til terrasser og altaner ved fjernelse af brystninger og tilvirkning af nye false i rød mursten.

Alle projekter