fb
Enfamiliehuse Entreprise Råhus og Anlæg Om HHM Karriere

Birkerød Børnehus

Byggeperiode: 2014/09 - 2015/09

Entrepriseform

Hovedentreprise

Bygherre

Rudersdal Kommune

Areal

800

Entreprisesum

20 MIO. KR.

Arkitekt

Virumgaard Arkitekter as

Byggeperiode

2014/09 - 2015/09

Birkerød Børnehus

Opførelse af tilbygning på 962kvm samt totalrenovering af gammel villa på 332kvm og 128kvm kælder. Villa og tilbygning er føjet sammen via en med elevator.

Totalrenovering af gammel villa på 332kvm og 128kvm kælder samt opførelse af en tilbygning på 962kvm. Villaen og den nye tilbygning er blevet føjet sammen via en mellembygning. Børnehaven rummer godt 100 børn samt personale. Legpladsen og de øvrige omgivelser var under færdiggørelse mens de første brugere af institutionen flyttede ind. Her var derfor tæt dialog mellem byggefolk og bygherrens brugere, så bedst muligt hensyn kunne tages til brugerne, børn, personale, forældre, leverandører mv.

Stuen og 1.sal er indrettet til børnehaverum og toiletområde, mens husets kælder rummer børnehave- og personalegarderober, handicap- og børnetoiletter med mere.

Formålet med totalrenoveringen af villaen fra 1923 var at gøre den mere anvendelig: Den eksisterende, indvendige trappe blev revet ned og flyttet ud i den nye mellembygning (mellem villa og tilbygning), hvor der yderligere blev etableret en handicapelevator. Der er monteret konstruktionsstål i kælderen efter trappen blev fjernet og monteret limtræ på den eksisterende tagkonstruktion for at styrke denne. Ligeledes er det gamle fundament blevet understøbt og diverse stabiliserende gipsvægge er sat op, da de eksisterende murstensvægge viste sig ikke længere at være brugbare.

Den nye tilbygning er i én etage og omfatter entré, kontor, fællesrum, to vuggestuerum, garderobe og krybberum. Derudover er der toiletter, puslerum, aktivitets- og personalerum samt anretterkøkken. Under en mindre del af tilbygningen kommer der kælder med teknikrum, vaskeri og depot.

HHM har desuden stået for de udvendige arbejder med bl.a. anlægning af parkeringsplads, adgangsstier, belægninger og legeplads.

Alle projekter