Enfamiliehuse Entreprise Råhus og Anlæg Om HHM Karriere

Plejecenter Frydenholm

Byggeperiode: 2014/08 - 2016/04

Entrepriseform

Totalentreprise

Bygherre

Rudersdal Kommune

Areal

8.000

Entreprisesum

116 mio. kr.

Arkitekt

Entasis, Marianne Levinsen Landskab ApS

Ingeniør

Lemming & Eriksson A/S

Byggeperiode

2014/08 - 2016/04

Bæredygtighed

2020

Plejecenter Frydenholm

Frydenholm er et alment boligbyggeri med plejeboligstatus. Her er 59 lejligheder fordelt på tre etager. Hver etage er en selvstændig enhed med god mulighed for, at beboerne og deres familier, kan have et fællesskab i det omfang de ønsker.
Plejecentret er indrettet efter leve-bo-miljø-konceptet, hvilket betyder at alle daglige gøremål finder sted i boenheden og giver optimale muligheder for, at den enkelte beboer fortsat kan tage aktivt del i hverdagslivet.

HHM har været totalentreprenør på byggeriet, der omfatter: Projektering og opførelse af nyt plejecenter i tre etager med 59 boliger. Byggeriet omfatter 7.500m2 nybyggeri inkl. fuld parkeringskælder, fuld kælder og teknik samt renovering af 700m2 bevaringsværdig villa. Byggeriet er udført med sensitive gulve.

Godt 75 mio. kr. af den samlede entreprisesum udgør de nybyggede pleje-/ældreboliger. Plejecentrets boliger bliver administreret af Boligkontoret Danmark.

Den bevaringsværdige villa og det nye plejecenter er forbundet af en mellembygning, der også fungerer som hovedindgang til Frydenholm. Centerfunktionerne er placeret i villaen og det nye plejecenter. I villaens stue ligger daghjem, køkken, aktivitetslokaler, hvilerum og garderobe-/toiletfaciliteter samt elevator til 1.sal, hvor der ligger frisør, tandpleje og fodklinik, kontorer og mødelokaler. Centerfunktionerne i den tilstødende del af det nye plejecenter rummer forsamlingslokaler, træningsrum og terapeutkontor, modtagekøkken og toiletfaciliteter.

Den bevaringsværdige villa er fra 1927. Den omfattende istandsættelse er udført så nænsomt som muligt, og der er forsøgt at skabe en materialesammenhæng mellem villaen og det nye.

HHM’s egenproduktion bestod af: Jord-, kloak- og beton-, tømrer-, murer- og flisemurerarbejder.

Villaens facader er udført i grov puds og natursten, vinduesrammer i olieret træ – en materialedetalje, der går igen i hele byggeriet. Taget er blevet udbedret og der er kommet nyt tegltag på. Tag, sterndetaljer og nedløbsrør består af smukke detaljer i kobber. Indvendigt er blevet udført forskellige gipsarbejder og installationer og en skakt til en ny elevator er muret op, så huset kan opfylde de nye brugers behov. I de gamle herskabsstuer dukkede der elegante vægmalerier op, da tapet og væv blev fjernet. Disse skal fremover pryde væggene i lokalerne i den gamle villa.

Alle projekter