fb
Enfamiliehuse Entreprise Råhus og Anlæg Om HHM Karriere

Blog

HomeEntreprisePRESSEMEDDELELSE: HHM fastholder stabil overskudsgrad trods lavere omsætning i 2018
HHM opfører Møbelfabrikken i Søborg

PRESSEMEDDELELSE: HHM fastholder stabil overskudsgrad trods lavere omsætning i 2018

I entreprenørvirksomheden HHM A/S har der i 2018 været fokus på at afslutte flere større byggeprojekter og på at forberede nye. Samtidig er opstarten af flere større byggeprojekter blevet udskudt fra 2018 til 2019, hvilket har påvirket omsætningen for 2018.

HHM går ud af 2018 med en omsætning på 610.7 mio. kr. mod 683.4 mio. kr. i 2017. Selvom omsætningen for 2018 blev lavere end året før, har det dog ikke påvirket overskudsgraden, som ligger stabilt på ca. 3 %. Resultatet blev et overskud på 18.1 mio. kr. før skat. I 2019 forventes en omsætning på mere end 750 mio. kr. og en overskudsgrad mindst på niveau med 2018.

Entreprenøren med fra starten af
Grundige projektforberedelser har fyldt meget i HHM i 2018. Virksomheden er stor fortaler for samarbejdsmodellen om tidlig inddragelse af alle byggeriets parter. Her er entreprenøren med i det forberedende arbejde helt fra starten af, og mange af HHM’s store byggerier er blevet til ved denne arbejdsform.

Byggebranchen er en uforudsigelig branche med mange ukendte faktorer, der kan gå hen og bremse processen i et byggeri. I HHM arbejder vi grundigt med projekteringsfasen, fordi det mindsker risikoen for fejl i selve byggeprocessen. Gevinsten er et højere kvalitetsniveau og færre hovsa-løsninger på byggepladsen – og så giver det også en bedre mulighed for planlægning af arbejdsmiljøet,” forklarer Svend Pedersen, adm. dir. i HHM A/S.

For ligeledes at fremme samarbejdet og et godt psykisk arbejdsmiljø i bygge-processen har alle medarbejdere i HHM deltaget i kurser og workshops i situationsbestemt ledelse og anerkendende kommunikation.

Direktionen udvidet
Den 1. marts 2019 blev sektionschef Peter Carstensen udnævnt til direktør og indtrådte i direktionen samme dato. Derfor vil direktionen i HHM A/S fremover bestå af Svend Pedersen og Peter Carstensen.

Peter Carstensen er 41 år og har været ansat i HHM A/S siden 2013.

Kontaktperson
Svend Pedersen
Adm. direktør
Tlf.: 22 70 70 11
E-mail: sp@hhm.dk

Se de økonomiske nøgletal her